Toti copiii azi zâmbesc

Proiectul “Toţi copiii azi zâmbesc” are ca scop prevenirea abandonului şcolar pe raza a trei comune arondate municipiului Dej: Cășei, Vad, Mica.

Obiectivele proiectului sunt:

  • crearea unei baze de date cu elevii din cele 3 comune, aflați în pericol de a abandona școala;
  • identificarea cauzelor care pot duce la abandon școlar, pentru fiecare caz în parte: psihologice, sociale, psihopedagogice.
  • formarea unei echipe de specialiști care să elaboreze strategii pentru îndepărtarea cauzelor psihologice care pot duce la abandon școlar: motivaţie școlară scăzută, lipsa de interes, încredere scăzută în educația școlară, oboseala, anxietate, eficiență scăzută, imagine de sine deteriorată, sentiment de inferioritate, abilitați sociale reduse, pasivitate, refuzul de a adera la o alegere făcută de alții.
  • identificarea surselor de finanțare pentru îndepărtarea cauzelor sociale, care țin de familie, condițiile socio-economice ale familiei: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii dizarmonice, parinți foarte ocupați sau plecați în străinătate.
  • crearea unei legături permanente cu școala pentru îndepartarea cauzelor psihopedagogice, care țin de contextul școlar specific.

Proiectul va fi implementat prin Fundaţia Someş Dej, iniţiator şi coordonator al proiectului Alexandra Magdalena Rus, beneficiază de sprijinul comunităţilor locale, a tuturor instituţiilor abi­litate care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, de sprijinul oamenilor de afaceri din localitate şi din orașul Dej.

Costurile vor fi acoperite din sponsorizări cu materiale, bani, prin vânzare de obiecte create de copii la târguri şi expoziţii, spectacole şi alte surse care vor fi identificate pe parcurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *