Nici un copil nu învaţă la lumânare

Proiectul “Nici un copil nu învaţă la lumânare” are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunei  Câţcău, situată în apropierea oraşului Dej, tinde să contribuie la solutionarea unor probleme cu care se confruntă comunitatea, respectiv abandonul şcolar si familial, lipsa de informare si de educare a populaţiei în sensul prevenirii bolilor prin respectarea regulilor de igienă, prevenirea marginalizarii si a excluziunii sociale.

Obiectivele proiectului sunt:

  •  introducerea curentului electric în locuinţa familiei Hăşmăşan, situată in Sălişca nr.145, comuna Câţcău
  •  reabilitarea şi reamenajarea locuinţei pentru ca membrii familiei să beneficieze de condiţii de locuit decente
  •  medii cuprinse între 6 şi 10  la toate materiile de studiu, la finalul semestrului I, al anului scolar 2013-2014, pentru cei doi elevi, în moemntul acesta ambii fiind corigenţi la mai multe materii.

Proiectul va fi implementat prin Fundaţia Someş Dej, iniţiator şi coordonator al proiectului Alexandra Magdalena Rus, beneficiază de sprijinul comunităţii locale, a tuturor instituţiilor abilitate care îşi desfşoară activitatea pe raza comunei, de sprijinul oamenilor de afaceri din localitate şi din orasul Dej. In acest sens există acorduri semnate, care sunt anexate proiectului.

Bugetul este de aproximativ 65.000 lei, costurile vor fi acoperite din sponsorizari cu materiale, bani, prin vânzare de diplome de “Iluminator”, vânzare de obiecte create de copii la târguri şi expoziţii, spectacol caritabil şi alte surse care vor fi identificate pe parcurs.

Toate detaliile despre derularea proiectului aici www.facebook.com/Niciuncopilnuinvatalalumanare

No Responses to “Nici un copil nu învaţă la lumânare”

Trackbacks/Pingbacks

  1. AFA susţine proiectul "Toţi copiii azi zâmbesc" - […] “Nici un copil nu învaţă la lumânare”, un proiect care a avut ca scop introducerea curentului electric în locuinţa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *